Kuźnia

Dawniej ważną funkcję dla pracy rolników pełnił kowal. W tym budynku pracował pan Bettin, który zajmował się np. kuciem koni, wyrabianiem lemieszy, obręczy, bron oraz konstrukcji do wozów. We wspomnieniach pojawia się również pan Stasierowski, którego kuźnia znajdowała się niegdyś na początku wsi, nieopodal krzyża.

0