Krawiec

Spośród wielu rzemieślników, którzy mieli swoje zakłady w Lutowie, mieszkańcy wspominają na przykład krawca Siudę, który szył garnitury i płaszcze.

Sprawdź też, gdzie dawniej pracował kowal i stolarz.

0