Wiejski Ośrodek Kultury

Budynek dzisiejszego WOK-u w Lutowie został wybudowany w czynie społecznym w latach 1964–1965. Na początku mieściły się tu świetlica, dzieciniec żniwny oraz biblioteka. To tu pojawił się jeden z pierwszych telewizorów we wsi. Od początku działalności jest to miejsce tętniące życiem. Przyciąga wieloma atrakcjami i imprezami okolicznościowymi, np. coroczną Biesiadą po Lutowsku, przeglądem kulinarnym, dożynkami czy zajęciami różnorodnych kół zainteresowań. W WOK-u odbywają się też próby zespołu Lutowianie.

Dzieciniec żniwny
Dzieciniec zapewniał opiekę dzieciom rolników podczas pracy (w tym przypadku podczas żniw, kiedy to praca musiała zostać wykonana szybko w ogromnych nakładach). Grupa dzieci przebywała w WOKu. Jak wspomina pani Krystyna opiekująca się dziećmi:

Bawiły się, robiły występy, przedstawienia, rozdawane były paczki.

Przeczytaj również artykuł o zwyczajach.

0