Sklep/ GS

Dzisiejszy Sklep Polski. Przed wojną znajdował się w prywatnych rękach: Wendy i Bettina, później zaś u państwa Antonich. Podczas, gdy jeden Bettin dbał o zaopatrzenie sklepu, jego brat parał się we wsi kowalstwem. W PRL-u należał do Gminnej Spółdzielni (GS). Co ważne w sklepach znajdowały się punkty skupu jaj i butelek (przeniesiony w 1978 roku do Agronomówki).

0