Mała szkoła

Z czasem, gdy stary budynek szkoły zaczął być za mały, utworzono we wsi kolejne małe szkoły, dla klas 1–3. Jedna z nich mieściła się w tym budynku, obecnie zamieszkałym przez osoby prywatne. Od frontu widać pięć okien. Dawniej na miejscu środkowego okna były schody i drzwi wejściowe do szkoły (spójrz tutaj). Pod okupacją mieściło się tu biuro służb niemieckich, a po wojnie siedziba milicji.

0