Drewniane domy

Dawniej we wsi było znacznie więcej drewnianych zabudowań z dachami krytymi słomą, a potem gontem. Charakterystyczna dla tego budownictwa była sumikowo-łątkowa konstrukcja ścian (poziome deski ściany, czyli sumiki, wsuwane są w wyżłobienia w deski pionowe – łątki). Chałupy stawiano względem drogi kalenicowo lub szczytowo (czyli od frontu lub bokiem). Wiele drewnianych budynków zniszczyły pożary. Do dziś zachowały się trzy domy i kilka stodół.

0