Image Alt

Odpowiedzi do zagadek

Z tyłu papierowej wersji mapy Iłowa (dowiedz się więcej) znajdują się zagadki do wykonania podczas spaceru po miejscowości. Na osoby, które zrobią to jako pierwsze w świetlicy oraz w sklepie czekają drobne iłowskie pamiątki! Poniżej możecie sprawdzić, czy Wasze odpowiedzi są poprawne.

  1. 1934 – data na budynku dawnej szkoły (nr 38 na mapie), 1906 – data na oborze przy drodze na Juchacz
  2. Juchatz-See – Jezioro Juchacz, Illowo – Iłowo, Teufelswinkel – Diabli kąt
  3. Po prawej stronie jest dawna szkoła i świetlica a po lewej Wietnam” i sklep.
  4. Daj się ponieść fantazji!
  5. pachty – drobna kradzież dokonywana przez dzieci np. podskubywanie owoców; szarwark – przymusowe prace mieszkańców wsi na rzecz lokalnej społeczności (np. przy budowie dróg); haczka – inaczej motyka, narzędzie, służące do spulchniania ziemi, wyrywania chwastów i okopywania (np. buraków); ewangelicy – chrześcijanie jednego z protestanckich wyznań, na tych terenach najczęściej były nimi osoby narodowości niemieckiej; polter – zwyczaj weselny polegający na tłuczeniu szkła w dzień przed ślubem przed domem rodzinnym narzeczonej
  6. dom sołtysa, kościół
  7. GORZELANY, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE
  8. kapliczka,
  9. Czy udało Ci się znaleźć wszystkie postaci diabła?
  10. DAWNA SZKOŁA – 3, KOŚCIÓŁ – 2, PAŁAC – 1, WIETNAM” – 4