Pompa

Publiczna pompa przy domu z nrem 29 znajduje się do dziś. Mogli z niej korzystać wszyscy mieszkańcy, nie każdy bowiem miał studnię we własnym gospodarstwie.

0