„Wietnam”

„Wietnam” to zwyczajowa nazwa bloków mieszkalnych na północnym krańcu wsi. Według niektórych miało to być złośliwe określenie odnoszące się do zadziorności mieszkańców tych budynków, choć zdaje się, że dziś straciło negatywny wydźwięk. Za domami stoją tak zwane „chlewiki” – dawniej faktycznie trzymano w nich zwierzęta: świnie, kury czy króliki. Obecnie służą głównie jako komórki na narzędzia i inne sprzęty.

0