„Matysiaki”

„Matysiakowie” to najstarsze słuchowisko radiowe w Polsce. Od niego swoją nieformalną nazwę wziął blok zbudowany na fundamentach dawnego domu gorzelanych. W jego piwnicach można zobaczyć grube kamienne mury i charakterystyczne okrągłe sklepienia. Jak opowiadają mieszkańcy: Kiedyś kołchoźniki były, jak to mówią, każdy w domu miał głośnik. I leciała audycja, akurat „Matysiaki” (…). A że tam były panie, które dużo mówiły, opowiadały, no to tak zostały też „Matysiaki”.

0