„Koszary”

W iłowskich „koszarach”, wbrew nazwie, nigdy nie stacjonowało wojsko. Dawniej na tym osiedlu mieszkali pracownicy majątku Wilckensów, a później pracownicy PGR-u. Dziś znajdują się tu prywatne mieszkania. Długi budynek mieszkalny, ze względu na swoją architekturę nazywany jest przekornie „przewróconym wieżowcem” lub „ośmiorakiem”.

0