Świetlica

Budynek postawiono, kiedy w szkole przestały się mieścić kolejne roczniki uczniów. Mieszkańcy wsi zbudowali go w latach 60. w czynie społecznym. Choć w Iłowie nie ma już szkoły, budynek wciąż służy mieszkańcom jako świetlica. Spotykają się tam dzieci i młodzież, kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich, odbywają się tam wydarzenia kulturalne, warsztaty i zebrania.

0