Pałac

Należący przed wojną do niemieckiej rodziny Wilckensów pałac, w okresie PRL był centrum życia lokalnej społeczności. Mieściły się w nim biura PGR, mieszkania dla jego pracowników oraz świetlica wiejska i przedszkole. To tu organizowano wszystkie najważniejsze wydarzenia, takie jak dożynki, zabawy świąteczne czy wesela. Po 1989 roku stopniowo ograniczano jego funkcje. Obecnie pałac jest własnością prywatną.

0