Dzwon na początek pracy we dworze/ plac apelowy w PGR-ze

Zarówno w czasach majątku, jak i za PGR-u, rytm pracy był ściśle określony. Przed wojną początek i koniec dnia pracy oznajmiał wiszący w tym miejscu dzwon. Po wojnie w tym samym miejscu odbywały się apele rozpoczynające dzień w PGR-ze.

0