Diabli Kąt/ Anielskie Góry

Nazwa „Diabli Kąt” na pewno jest stara, ponieważ widnieje na mapach z końca XIX wieku, zapisana po niemiecku jako „Teufelswinkel”. Skąd się wzięła? Niektórzy twierdzą, że to miejsce, gdzie Diabeł mówi dobranoc, daleko od głównych zabudowań wsi. Inni wspominają historię wypadku, do którego mogło dojść w tamtej okolicy. Ostatnie z wyjaśnień to legenda, w której tu Diabeł szedł i tak ogonem machał, jak machnął to są te doliny, a ta ziemia, co wyleciała, to te górki. Alternatywną nazwę „Anielskie Góry zaproponował po wojnie jeden z księży. Dlaczego? Tu znów opinie się różnią, jedni uważają, że księdzu nie wypadało używać diabelskiej nazwy, drudzy podkreślają przymioty mieszkańców tych okolic, do których znacznie bardziej pasują anielskie określenia.

0