Bonówka

Zwana również Gęsim Rynkiem. Miejsce spotkań młodzieży w czasach, gdy nie było jeszcze świetlicy wiejskiej. Zanim rozbudowano drogę, w tym miejscu był zielony plac, na który młodzi zjeżdżali się, rozmawiali i spotykali na randki.

Ta bonówka to teraz malutka, a kiedyś to była bardzo zielona kępa, można było usiąść.

Ta cała młodzież tu przyszła, bo tu było dużo miejsca, bo tam były taka z kamieni ułożona droga, a tu taka trawa, ten, no to przyszli usiedli, posiedzieli, pogadali wtedy tu się rozchodzili, nie? Tu były zawsze decyzje podjęte, gdzie jedziemy na zabawę, gdzie to, gdzie tamto.

1